Delta Electronics, Inc. - LOYTEC, Building Automation Business Group

台灣


 

業務支援

Queena Wu
吳沁霖 Queena Wu

Email住址會使用灌水程式保護機制。你需要啟動Javascript才能觀看它
T +886-2-8797-2088-6084
F +886-2-2659-8735
M +886-958-726-818

VCard Queena Wu

技術支援

S.C. Wang
王世強 Shih-Chiang Wang

Email住址會使用灌水程式保護機制。你需要啟動Javascript才能觀看它
Email住址會使用灌水程式保護機制。你需要啟動Javascript才能觀看它
T +886-2-8797-2088-6085
F +886-2-2659-8735
M +886-963-775-951

VCard Shih-Chiang Wang
 

中國


台達集團-中達電通股份有限公司

201209 中國上海市浦東新區民夏路238號

T +86 (21) 5863 5678
F +86 (21) 5863 0003

 

 

業務支援

GuoChao Zhao
趙國超 GuoChao Zhao

Email住址會使用灌水程式保護機制。你需要啟動Javascript才能觀看它
T +86-21-5863-5678-8647
F +86-21-5863-0003
M +86-13311806585

VCard GuoChao Zhao

技術支援

JiaChun Li
李佳春 Jiachun Li

Email住址會使用灌水程式保護機制。你需要啟動Javascript才能觀看它
T +86-21-5863-5678-8275
F +86-21-5863-0003
M +86-18616624174

VCard JiaChun Li
 

日本


Delta Electronics (Japan), Inc.

2-4-1 Shibakoen Minato-ku, Shiba Park Building A 9th Floor,
Tokyo, Japan 105-0011

 

 

業務支援

Jessica Liu
Misato Umeda

Email住址會使用灌水程式保護機制。你需要啟動Javascript才能觀看它
T +81 3 5733 1264
F +81 3 5733 1233
M +81 90 6512 7260

VCard   Jessica Liu

技術支援

Yuzuke Tanizaki
Yusuke Tanizaki

Email住址會使用灌水程式保護機制。你需要啟動Javascript才能觀看它
T +81 3 5733 1111
F +81 3 5733 1311
M +81 80 7025 8726

VCard Yusuke Tanizaki
 

東南亞


 

業務支援

Nicole Chen
営業サポート

Email住址會使用灌水程式保護機制。你需要啟動Javascript才能觀看它
T +886-2-8797-2088-6088
F +886-2-2659-8735
M +886-987-333-447

VCard  Nicole Chen

技術支援

S.C. Wang
技術支援

Email住址會使用灌水程式保護機制。你需要啟動Javascript才能觀看它
Email住址會使用灌水程式保護機制。你需要啟動Javascript才能觀看它
T +886-2-8797-2088-6085
F +886-2-2659-8735
M +886-963-775-951

VCard  Shih-Chiang Wang