Montag, 12. März 2018

L-DALI Release 6.3.1

L-DALI
  • L-DALI Firmware 6.3.1 für die CEA-709 L-DALI Geräte LDALI-3E10x, LDALI-3101-U, LDALI-E101-U, LDALI-3E101-U, LDALI-3E102-U, LDALI-3E104-U und die BACnet L-DALI Geräte LDALI-ME204, LDALI-E201-U, LDALI-ME201-U, LDALI-ME204-U.

L-DALI 6.3 Release Tutorial - Features des neuen DALI Release

Dieses Video stellt die zahlreichen Features des L-DALI 6.3 Release näher vor.